EXPLORAR EL FUTUR
DE LA MÚSICA

és explorar el futur de la cultura
i la societat. La música sempre ha
estat el llenguatge universal de
diàleg entre societats.

BMLab neix per a

investigar, analitzar i
entendre el futur de
la música a la
societat digital.

PER SER UN PUNT
DE TROBADA

dels creadors i l’ecosistema
empresarial musical amb la
ciència, la recerca i la innovació.

DONAR SUPORT
ALS TALENTS,
LES IDEES
I ELS PROJECTES

aportant xarxa, recursos i finançament.

FOMENTAR
LA CREACIÓ

d’empreses
i oferir oportunitats
professionals.

POSICIONAR
INTERNACIONALMENT
BARCELONA

com l’epicentre
d’exploració de la
creació i indústria
musical.

ÀREES

D'ACTUACIÓ

La fundació desenvolupa
la seva activitat en set
àrees cadascuna amb
diversos programes
i activitats.

2030 GREEN MUSIC

Events Sustainable Challenge

Concurs d’idees per a millorar la sostenibilitat dels esdeveniments musicals, posant focus en els envasos de beguda i la publicitat.

Events Mobility Solutions

Disseny de solucions de mobilitat personalitzades per grans esdeveniments.

Hydrogen Power

Noves solucions de grups electrògens i solucions de consum energètic basats en energies verdes o renovables, abandonant el consum de combustibles fòssils.

Zero Waste

Accions per a la reducció dels residus generats als gran esdeveniments i la seva circularitat.

Green Stage

Solucions d’escenaris i recintes sostenibles optimitzant els consums.

Events Gastro Solutions

Solucions d’ oferta gastronòmica mòbil, de proximitat i que garanteixin els protocols sanitaris.

CONNECTING PEOPLE

Audience

Eines i sistemes per a la gestió personalitzada de públics i audiències.

Sharing Contents

Noves xarxes d’intercanvi de continguts interactius.

Meet the Fans

Punt de trobada dels assistents a un esdeveniment musical, amb aplicacions com organitzar encontres o compartir transport per anar a un concert.

Cultural Bottles

Cupons culturals al packaging de les ampolles.

DISRUPTIVE EXPERIENCE

Bach to the Future

Espectacle amb temes basats en l’obra i l’estil de Johan Sebastian Bach recomposats per una intel·ligència artificial.

Jazz & IA

Espectacle amb improvitzacions de jazz entre músics reals i una intel·ligència artificial entrenada.

Ideal Immersion

Oportunitats pel món de la música en les experiències immersives.

Music Care

Accés a concerts i música en directe per a persones en processos d’hospitalització greu, amb especial cura dels joves.

Become an Artist

Solucions per a que el públic participi activament en els espectacles.

PROTECTING TALENT

Trace Rights

Exploració de com la tecnologia blockchain pot modificar la traçabilitat i per tant la defensa dels drets d’autors i intèrprets.

Platform Audit

Solucions tècniques i legals per garantir la mètrica sobre els consums a les plataformes d’streaming.

Music New Law

Evolució del marc jurídic per al correcte desenvolupament de la música dins la nova societat digital.

PUSH THE MUSIC

Music Incubator

Incubació de projectes d’emprenedoria musical.

Music Accelerator

Acceleració de projectes empresarials que aportin innovació al sector musical.

Music Funding

Finançament de projectes de la indústria musical.

Antenes

Observatori de tendències, noves idees de negoci i nous projectes empresarials al sector musical.

BARCELONA MUSIC ACADEMY

Masterclass

Accés expert al coneixement dels grans artistes musicals.

Meet the pro’s

Oferta de coaching individualitzat de professionals reconeguts a emprenedors sense intermediaris.

Barcelona Music Channel

Plataforma digital de continguts audiovisuals generats per la BMLab i projectes afins amb els seus objectius fundacionals.

Barcelona Music Tour

Esdeveniment musical formatiu que viatja pel món projectant la tasca de la BMLab.

Improve the Technique

Projectes de tecnificació de l’aprenentatge musical.

FUTURE SOCIETY

Cripto Music

Exploració de les oportunitats del món cripto per a la indústria musical.

NFT

Projectes de comercialització de continguts musicals en NFT.

Metaverse

Reptes del metaverse per a la indústria musical.

Crea 5G

Exploració de com la tecnologia 5G pot modificar i ampliar les possibilitats del disseny de propostes en directe.

Cashless Events

Sistemes de pagament cashless per esdeveniments.

EXPLORAR EL FUTUR
DE LA MÚSICA

és explorar el futur de la cultura
i la societat. La música sempre ha
estat el llenguatge universal de
diàleg entre societats.

BMLab neix per a

investigar, analitzar i
entendre el futur de
la música a la
societat digital.

PER SER UN PUNT
DE TROBADA

dels creadors i l’ecosistema
empresarial musical amb la
ciència, la recerca i la innovació.

DONAR SUPORT
ALS TALENTS,
LES IDEES
I ELS PROJECTES

aportant xarxa, recursos i finançament.

FOMENTAR
LA CREACIÓ

d’empreses i
oferir oportunitats
professionals.

POSICIONAR
INTERNACIONALMENT
BARCELONA

com l’epicentre
d’exploració de la
creació i indústria
musical.

ÀREES

D'ACTUACIÓ

La fundació desenvolupa la seva activitat en set àrees cadascuna amb diversos programes i activitats.

2030 GREEN MUSIC

Events Sustainable Challenge

Concurs d’idees per a millorar la sostenibilitat dels esdeveniments musicals, posant focus en els envasos de beguda i la publicitat.

Events Mobility Solutions

Disseny de solucions de mobilitat personalitzades per grans esdeveniments.

Hydrogen Power

Noves solucions de grups electrògens i solucions de consum energètic basats en energies verdes o renovables, abandonant el consum de combustibles fòssils.

Zero Waste

Accions per a la reducció dels residus generats als gran esdeveniments i la seva circularitat.

Green Stage

Solucions d’escenaris i recintes sostenibles optimitzant els consums.

Events Gastro Solutions

Solucions d’ oferta gastronòmica mòbil, de proximitat i que garanteixin els protocols sanitaris.

CONNECTING PEOPLE

Audience

Eines i sistemes per a la gestió personalitzada de públics i audiències.

Sharing Contents

Noves xarxes d’intercanvi de continguts interactius.

Meet the Fans

Punt de trobada dels assistents a un esdeveniment musical, amb aplicacions com organitzar encontres o compartir transport per anar a un concert.

Cultural Bottles

Cupons culturals al packaging de les ampolles.

DISRUPTIVE EXPERIENCE

Bach to the Future

Espectacle amb temes basats en l’obra i l’estil de Johan Sebastian Bach recomposats per una intel·ligència artificial.

Jazz & IA

Espectacle amb improvitzacions de jazz entre músics reals i una intel·ligència artificial entrenada.

Ideal Immersion

Oportunitats pel món de la música en les experiències immersives.

Music Care

Accés a concerts i música en directe per a persones en processos d’hospitalització greu, amb especial cura dels joves.

Become an Artist

Solucions per a que el públic participi activament en els espectacles.

PROTECTING TALENT

Trace Rights

Exploració de com la tecnologia blockchain pot modificar la traçabilitat i per tant la defensa dels drets d’autors i intèrprets.

Platform Audit

Solucions tècniques i legals per garantir la mètrica sobre els consums a les plataformes d’streaming.

Music New Law

Evolució del marc jurídic per al correcte desenvolupament de la música dins la nova societat digital.

PUSH THE MUSIC

Music Incubator

Incubació de projectes d’emprenedoria musical.

Music Accelerator

Acceleració de projectes empresarials que aportin innovació al sector musical.

Music Funding

Finançament de projectes de la indústria musical.

Antenes

Observatori de tendències, noves idees de negoci i nous projectes empresarials al sector musical.

BARCELONA MUSIC ACADEMY

Masterclass

Accés expert al coneixement dels grans artistes musicals.

Meet the pro’s

Oferta de coaching individualitzat de professionals reconeguts a emprenedors sense intermediaris.

Barcelona Music Channel

Plataforma digital de continguts audiovisuals generats per la BMLab i projectes afins amb els seus objectius fundacionals.

Barcelona Music Tour

Esdeveniment musical formatiu que viatja pel món projectant la tasca de la BMLab.

Improve the Technique

rojectes de tecnificació de l’aprenentatge musical.

FUTURE SOCIETY

Cripto Music

Exploració de les oportunitats del món cripto per a la indústria musical.

NFT

Projectes de comercialització de continguts musicals en NFT.

Metaverse

Reptes del metaverse per a la indústria musical.

Crea 5G

Exploració de com la tecnologia 5G pot modificar i ampliar les possibilitats del disseny de propostes en directe.

Cashless Events

Sistemes de pagament cashless per esdeveniments.

EXPLORAR EL FUTUR
DE LA MÚSICA

és explorar el futur de la cultura
i la societat. La música sempre ha
estat el llenguatge universal de
diàleg entre societats.

BMLab neix per a

investigar, analitzar i
entendre el futur de
la música a la
societat digital.

PER SER UN PUNT
DE TROBADA

dels creadors i l’ecosistema
empresarial musical amb la
ciència, la recerca i la innovació.

DONAR SUPORT
ALS TALENTS,
LES IDEES
I ELS PROJECTES

aportant xarxa, recursos i finançament.

FOMENTAR
LA CREACIÓ

d’empreses i
oferir oportunitats
professionals.

POSICIONAR
INTERNACIONALMENT
BARCELONA

com l’epicentre
d’exploració de la
creació i indústria
musical.

ÀREES

D'ACTUACIÓ

La fundació desenvolupa la seva activitat en set àrees cadascuna amb diversos programes i activitats.

2030 GREEN MUSIC

Events Sustainable Challenge

Concurs d’idees per a millorar la sostenibilitat dels esdeveniments musicals, posant focus en els envasos de beguda i la publicitat.

Events Mobility Solutions

Disseny de solucions de mobilitat personalitzades per grans esdeveniments.

Hydrogen Power

Noves solucions de grups electrògens i solucions de consum energètic basats en energies verdes o renovables, abandonant el consum de combustibles fòssils.

Zero Waste

Accions per a la reducció dels residus generats als gran esdeveniments i la seva circularitat.

Green Stage

Solucions d’escenaris i recintes sostenibles optimitzant els consums.

Events Gastro Solutions

Solucions d’ oferta gastronòmica mòbil, de proximitat i que garanteixin els protocols sanitaris.

CONNECTING PEOPLE

Audience

Eines i sistemes per a la gestió personalitzada de públics i audiències.

Sharing Contents

Noves xarxes d’intercanvi de continguts interactius.

Meet the Fans

Punt de trobada dels assistents a un esdeveniment musical, amb aplicacions com organitzar encontres o compartir transport per anar a un concert.

Cultural Bottles

Cupons culturals al packaging de les ampolles.

DISRUPTIVE EXPERIENCE

Bach to the Future

Espectacle amb temes basats en l’obra i l’estil de Johan Sebastian Bach recomposats per una intel·ligència artificial.

Jazz & IA

Espectacle amb improvitzacions de jazz entre músics reals i una intel·ligència artificial entrenada.

Ideal Immersion

Oportunitats pel món de la música en les experiències immersives.

Music Care

Accés a concerts i música en directe per a persones en processos d’hospitalització greu, amb especial cura dels joves.

Become an Artist

Solucions per a que el públic participi activament en els espectacles.

PROTECTING TALENT

Trace Rights

Exploració de com la tecnologia blockchain pot modificar la traçabilitat i per tant la defensa dels drets d’autors i intèrprets.

Platform Audit

Solucions tècniques i legals per garantir la mètrica sobre els consums a les plataformes d’streaming.

Music New Law

Evolució del marc jurídic per al correcte desenvolupament de la música dins la nova societat digital.

PUSH THE MUSIC

Music Incubator

Incubació de projectes d’emprenedoria musical.

Music Accelerator

Acceleració de projectes empresarials que aportin innovació al sector musical.

Music Funding

Finançament de projectes de la indústria musical.

Antenes

Observatori de tendències, noves idees de negoci i nous projectes empresarials al sector musical.

BARCELONA MUSIC ACADEMY

Masterclass

Accés expert al coneixement dels grans artistes musicals.

Meet the pro’s

Oferta de coaching individualitzat de professionals reconeguts a emprenedors sense intermediaris.

Barcelona Music Channel

Plataforma digital de continguts audiovisuals generats per la BMLab i projectes afins amb els seus objectius fundacionals.

Barcelona Music Tour

Esdeveniment musical formatiu que viatja pel món projectant la tasca de la BMLab.

Improve the Technique

Projectes de tecnificació de l’aprenentatge musical.

FUTURE SOCIETY

Cripto Music

Exploració de les oportunitats del món cripto per a la indústria musical.

NFT

Projectes de comercialització de continguts musicals en NFT.

Metaverse

Reptes del metaverse per a la indústria musical.

Crea 5G

Exploració de com la tecnologia 5G pot modificar i ampliar les possibilitats del disseny de propostes en directe.

Cashless Events

Sistemes de pagament cashless per esdeveniments.