La Fundació Barcelona Music Lab publica noves bases per a la convocatòria de projectes 2023

La Fundació Barcelona Music Lab publica noves bases per a la convocatòria de projectes 2023

La Fundació Barcelona Music Lab (BMLab) ha anunciat la publicació de les bases per a una futura convocatòria de projectes que tenen com a objectiu impulsar la innovació, la sostenibilitat i la transformació digital a la indústria musical. La BMLab, té com a missió explorar i comprendre el futur de la música en la societat digital i compta amb el suport d’una disposició legal que reconeix el seu interès públic excepcional.

Punts Destacats de les Bases:

Innovació Musical a l’Era Digital: BMLab, una fundació dedicada a l’estudi de la música en la societat digital, publica les bases per a projectes que busquen revolucionar la indústria musical.

Àmbit dels Projectes: Les bases se centren en la finançament de projectes innovadors que promoguin la sostenibilitat i la transformació digital en la música. Els projectes poden ser tant de nova creació com d’expansió d’iniciatives ja existents, amb un enfocament especial en la innovació.

Elegibilitat: Les bases es dirigeixen a persones i entitats amb seu a Espanya, especialment a Catalunya, els quals projectes estiguin relacionats amb la música i la innovació. S’anima a tots els interessats que considerin que les seves propostes es coincideixen amb la missió de BMLab a participar en la futura convocatòria.

Documentació i Terminis: Per a participar en la convocatòria, s’haurà d’enviar una sol·licitud per correu electrònic amb la documentació requerida una vegada, abans del 4 de novembre del 2023

Criteris d’Avaluació: Els projectes es valoraran en funció de la seva alineació amb els objectius de BMLab, la seva solidesa, l’experiència dels participants, la col·laboració, la innovació i el seu possible impacte econòmic i social.

Proces d’Avaluació i Resolució: L’avaluació dels projectes serà duta a terme per un comitè tècnic, mentre que la Comissió Avaluadora prendrà decisions trimestrals. Les resolucions de la comissió seran definitives.

Signatura de Convenis: Els beneficiaris dels projectes seleccionats signaran un conveni amb BMLab que definirà els termes de col·laboració. L’execució dels projectes està planificada entre 2022 i 2024.

Justificació dels Fons: Els beneficiaris presentaran informes que detallaran l’ús dels fons i com s’han acomplert els objectius del projecte.

Transparència i Reconeixement: BMLab publicarà al seu lloc web la llista de projectes seleccionats i els seus beneficiaris, els quals hauran de reconèixer la col·laboració de BMLab en l’execució del projecte.

Confidencialitat i Protecció de Dades: La documentació presentada es manejarà amb confidencialitat i complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Per obtenir informació addicional i participar en la futura convocatòria, els interessats poden posar-se en contacte amb la Fundació Barcelona Music Lab a través del correu electrònic fundació@bcnmusiclab.com.

Descarregueu el text complet de les bases de la convocatòria, i la plantilla de pressupost per conèixer tots els detalls i requisits. La música del futur es troba a només un projecte de distància.